Voitko tulla väärinkäytöksellä (2024)

Väärinkäytöstä tuomitut pyrkivät poliisit voivat kohdata ylämäkeen taistelu palkkaamisen yhteydessä.On kuitenkin olemassa useita tekijöitä, jotka pelaavat siitä, voivatko joku väärinkäytöksistä tulla poliisiksi.Väärinkäytön vakavuus, kuinka kauan sitten se tapahtui, ja onko hakija osoittanut, että ne ovat uudistaneet, koska tuomio otetaan huomioon.Useimmissa tapauksissa väärinkäyttötuomio ei automaattisesti estä hakijaa tulemasta poliisiksi.Rikoksen luonne otetaan kuitenkin huomioon vuokrauspäätöksen tekemisessä.Esimerkiksi väkivaltaisesta rikoksesta tai aseen rikoksesta annettava tuomio johtaa todennäköisesti siihen, että hakija hylätään asemastalainvalvonta.On olemassa monia tapoja, joilla hakija voi voittaa väärinkäytöksen tuomion hakeaan poliisiksi.Yksi on todistaa, että he ovat uudistaneet vakaumuksen jälkeen eikä ole enää riski yhteisölle.Toinen on osoittaa, että rikos oli vähäinen eikä siihen liittynyt väkivaltaa.Jos hakija pystyy tarjoamaan todisteita siitä, että ne ovat matalan riskin henkilö, niitä voidaan silti harkita lainvalvonnan kannalta.

Jos yksilöllä on väärinkäytöksiä, he saattavat löytää työtä tietyillä osastoilla.Vakaumus jstkväkivaltaiset rikokset, esimerkiksi petokset tai seksuaalinen hyväksikäyttö on pysyvä asianajaja poliisina.Jotkut ihmiset, joilla on väärinkäytöksiä, saattavat löytää työtä liittyviltä aloilta, jos heistä ei tule lainvalvontaviranomaisia.

Texasin lainvalvontaviranomaiset eivät salli rauhan virkamiehen tai vankilan lisensoinnin Texasin osavaltiossa, jos heidät tuomitaan aA -luokan väärinkäyttötai jos heidät on käsketty suorittamaan yhteisöpalvelua (rajatata tai lykätty).

Floridan perussäännön mukaan henkilö, joka tunnustaa syyllisyytensä, ei kilpailua tai tuomitaan rikoksesta, ei voida olla alainvalvontaviranomainensiinä tilassa.

Voiko rikoksesta tulla poliisi Arizonassa?

Jotta voidaan harkita työllisyyttä varten, ehdokkaan on täytettäväArizonan rauhanupseerien standardit, Koulutus- ja kehitysohjelma (AZ Post) sekä Phoenixin poliisilaitoksen huumepolitiikka.Ei ole rikos tuomita eikä tee rikoksia.Seväärinkäyttöon eräänlainen liikennepysäkki.Vaaditaan hyvä moraalinen luonne ja vahva henkilökohtaisen vastuun tunne.

Monia rikoksiaEi saa harkita lainvalvontauran uraa, kun he ovat suorittaneet rangaistuksensa.Jos sinut pidätetään rikoksesta ja sinulla ei ole tuomiota, saatat silti tulla poliisiksi.Jos henkilö on tuomittu rikoksesta ja heidän ennätys on poistettu, he saattavat pystyä liittymään poliisivoimiin.Jotta voit palkata poliisiksi, sinun on oltava rehellinen ja eettinen vahvan rehellisyyden tunteen kanssa.Rikosten ei tyypillisesti ajatella olevan mitään tiettyä kaliiperia.Joissakin valtioissa tietyt käyttäytymiset eivät ehkä enää ole hyväksyttävää.Henkilön rikoshistoria sekä lainojen tai muiden velkojen laiminlyönnit ovat yleensä merkki huonosta luottoa.

Perustaidot, kuten lukemisen ymmärtäminen, käsitteellinen päättely ja ongelmanratkaisu, on suoritettava tietyllä lainkäyttöalueilla kirjalliselle testille.Lääkärin fyysisen tutkimuksen lisäksi suoritetaan myös fyysinen kuntotesti sen varmistamiseksi, että potilas on hyvällä terveydellä.Työskentely ayleinen lainvalvontaviranomainen, liikenteen täytäntöönpanovirkamies,eläinvalvontaviranomainentaisuojelijaon hieno tapa aloittaa.

Et voi olla poliisi Ohiossa, jos sinulla on rikosrekisteri

Jokainen, joka on vähintään 18 -vuotias ja jolla on voimassa oleva ajokortti, on oikeutettu tulemaan Ohion poliisiksi.Jos haluat tulla poliisiksi Ohiossa, sinun on ensin läpäistävä rikollinen taustatarkastus ja oltava puhdas kaikistaAikaisemmat rikostuomiot.Seurauksena on, että jos sinut tuomitaan Ohion rikosta, vaikka se olisi sinetöity tai vanhentunut, sinut hylätään poliisiksi tulemisesta.Lisäksi sinulla ei saa olla rikosrekisteriä.Rikostuomio ei ole tämän säännön mukainen väkivaltainen rikos.

Voinko olla poliisi, jolla on väärinkäyttö

Can You Become A Police Officer With A Misdemeanor (2)

Jos ehdokas tekee rikoksen, kuten ajamisen vaikutuksen alaisena, hyökkäyksessä tai valehtelussa, hänet voidaan hylätä juoksemisesta.Jos ehdokkaalla on historiaa väkivaltaista käyttäytymistä, varkauksia tai holtittavuutta, he todennäköisesti eivät ylläpitä arvoja, jotka tekevät heistä hyvän upseerin.

Mitkä ovat mahdollisuudet pienelle varaslle tulla poliisiksi?Viime kuussa minut pidätettiin myymälästä.Kun sinua ei pidätetty, sinulla ei ole rikosrekisteriä, joten siitä ei ole syytä olla huolissaan.Vaikka sinut tuomitaan, monet sitoutuneet valtion joukotrikolliset väärinkäytöksetValtion joukot voivat silti palkata heidän asiakirjoistaan.Jos sinua ei ole pidätetty tai tarjoillaan siviilioikeudellinen vaatimuskirje, ei ole syytä epäillä, että sinulla on vaarassa.On kulunut melkein 25 vuotta siitä, kun aloin harjoittaa lakia New Yorkissa.Tämä vastaus annetaan vain informaatiotarkoituksiin, eikä sitä pidä tulkita oikeudellisiksi neuvoiksi.Sillä ei ole vaikutusta sinuun, jos sinua ei ole pidätetty.

Ei voida palvella: poliisit Texasissa

Texasin poliisilla on oltava valtion ajokortti ja apuhdas rikosrekisterityöskennellä poliisina.Rikosta tuomittu rikokset tai jotka on asetettu tuomioistuimen määräämään yhteisön valvonnassa, samoin kuin niille, joille on syytetty rikoksesta, joka estää heitä saamasta lisenssiä, ovat kaikki hylkääviä tekijöitä.

Voitko olla poliisi, jolla on luokan B väärinkäyttö

Can You Become A Police Officer With A Misdemeanor (3)

Ei ole selvää vastausta siitä, voitko olla poliisi aB -luokan väärinkäyttö.Jokaisella valtiolla on erilaisia lakeja ja vaatimuksia poliisiksi tulemiseksi, joten on tärkeää tehdä tutkimus ja selvittää, mitkä erityisvaatimukset ovat valtiossasi.Yleisesti ottaen B -luokan väärinkäyttö ei aio estää sinua tulemasta poliisiksi, mutta jotkut valtiot voivat olla.Jälleen on tärkeää tehdä tutkimus ja selvittää erityiset vaatimukset poliisin tulemiseksi valtiossasi.

Kun olin 20 -vuotias Texasissa, minut pidätettiinMarihuanan hallussapidon B väärinkäyttö.(Oliko elämäni pahin virhe? Palkkasin asianajajan, koska hän halusi sen poistavan ennätyksestäni.RajavartioRekrytoija sanoi, että voisin soveltaa, kunhan minulla ei ollut perheväkivaltaa tai rikostuomiota.Jos sinulla on mahdollisuus palkata (tällä hetkellä), sinua voidaan syyttää marihuanan hallussapidosta B -luokan väärinkäytöksi.Tuomion jälkeen nimesi puhdistaminen vie vähintään seitsemän - kymmenen vuotta.On hyvä idea puhua ensin rekrytoijien kanssa.

Useimmissa virastoissa on huumepolitiikkaa, jota sovelletaan sinuun.Texasissa et voi saada aPerusrauhavirkamiehen sertifikaattitäyttämällä Tcleoosen vaatimukset.Teksasin rauhanupseeriksi tulee kymmenen vuotta, jos sinulla on B -luokan vakaumus tai yhteisövalvonta.Jos tupakoi viime kerralla etkä ole tupakoinut vähintään viidessä vuodessa, sinun on aloitettava työskentelyni osastollani.Vaaditaan 5 vuotta jatkuvaa hengitystilaa.Odota, että Ganja menee pois järjestelmästäsi ennen aloittamista.Oikeinkirjoituksen tarkistusta ei vaadita.

On yhtä yleistä käyttää puhelimen oikeinkirjoittajia kuin tietokoneellasi.Olenko tupakoinut noin 10 kertaa?Valitsemasi numeron on oltava sama kuin mitä aiot käyttää.Jos olet aRajavartiolaitos, vaihda profiilisi rajavartiolaitoksen agenttitiedot nykyiseen työhösi tai jos olet työttömänä.Olen rauhallisesti ja kerätty, näytän sinulle jokaiselle virheesi yrittäessään varmistaa, että tiedät kuinka näytät meille, mutta todistat jo mitä tiesimme sinusta.Omistan oman auton erän, toisin kuin automyyjä, joka myy vain autoja.Minun ei pidä kiinnittää huomiota siihen, mitä isä on antanut sinulle, eikä menestymiseesi.Miksi ihmiset kysyvät työstä, joka maksaa vähemmän kuin mitä he ansaitsevat?Sinun ei tarvitse olla huumekauppias tai rikollinen nauttiaksesi autoistasi, eikä sinun ole kiusausta tehdä niin poliisin ollessa.

Luokan B väärinkäytökset

B -luokan väärinkäytökset rangaistaan jopa kaksi vuotta vankeutta ja jopa 4000 dollarin sakkoa.Yksinkertaiset hyökkäykset, pidätyksen vastustaminen, epäjärjestys, käyttäytyminen,rikollinen rikollinen, ja vandalismi ovat kaikki esimerkkejä sellaisista rikoksista.

Voitko tulla väärinkäytöksellä (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5813

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.